Pacientove pravice

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) v 56. členu določa način za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev:
1. Če pacient neposredno med zdravstveno oskrbo izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca, se poskusi nesporazum z dodatnimi pojasnili ali ukrepi odpraviti takoj.
2. Če pacient z dodatnimi pojasnili ali ukrepi ni zadovoljen, ga zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Prva obravnava pri izvajalcu zdravstvenih storitev

Kadar boste neposredno med zdravstveno oskrbo izrazili nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca, Zakon o pacientovih pravicah predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. To pomeni, da se v primeru kakršnihkoli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil (Jure Volk, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje, tel. št: 03 54 34 344, e-pošta: ortodont.jure.volk@gmail.com) in se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev. Če sporazuma ne morete doseči oz. z zdravnikovimi pojasnili niste zadovoljni, vas ta seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic: Marko Štolfa, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije, Čopova ulica 30, 3000 Celje, tel. št.: 03 290 90 05, e-pošta: info@lukana.si.

Zastopnici pacientovih pravic za celjsko regijo:


Cvetka Jurak

Telefon: 03 42 51 161

E-pošta: cvetka.jurak@nijz.si

Olga Petrak, univ. dipl. psihologinja

Telefon: 03 42 51 161

E-pošta: olga.petrak@nijz.si