O nas

Specialistične ortodontske storitve izvaja
Jure Volk, dr. dent. med., specialist čeljustne in zobne ortopedije.

Na področju ortodontije deluje že 20. leto. Diplomiral je leta 2003 na Medicinski fakulteti v Ljubljani, smer dentalna medicina, in za izvrsten študijski uspeh prejel Brenčič-Logarjevo nagrado. Po opravljenem strokovnem izpitu je bil leta 2004 imenovan v naziv asistenta za čeljustno in zobno ortopedijo in deloval na Katedri za čeljustno in zobno ortopedijo Medicinske fakultete v Ljubljani, od leta 2010 pa kot specialist na Centru za čeljustno in zobno ortopedijo Stomatološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V tem obdobju je vodil vaje iz čeljustne in zobne ortopedije in sodeloval pri nastajanju učbenikov za 4. in 5. letnik dentalne medicine, ki jih je izdala Medicinska fakulteta. Svoja znanstveno-raziskovalna dela na področju ortodontskih premikov zob, diagnostike in vplivov orofacialnih funkcij na rast in razvoj čeljusti in zob je objavil v številnih člankih v domačih in tujih strokovnih revijah. Večkrat je predaval na kongresih Evropskega ortodontskega društva, Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije, Slovenskega in Madžarskega ortodontskega društva ... Od leta 2012 do 2022 je deloval v Zdravstvenem domu Ljubljana, enota Bežigrad, od 2022 pa v zasebni specialistični ortodontski ambulanti s koncesijo v Celju. Redno se izobražuje in aktivno sodeluje na strokovnih srečanjih in kongresih v Sloveniji in tujini.

Njegova glavna področja kliničnega delovanja so:

Ivan Lukenda, dipl. zn.

Ivan Lukenda je leta 2007 maturiral na Srednji zdravstveni šoli v Celju in pridobil naziv tehnik zdravstvene nege. Po zaključenem šolanju se je zaposlil v DSO Bokalce, kjer je opravil pripravništvo in strokovni izpit. Leta 2008 se je zaposlil v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer je opravljal delo v specialistični parodontološki ambulanti, zobozdravstveni ambulanti za odrasle paciente in specialistični ambulanti za očesne bolezni. Od leta 2011 dela v specialistični ortodontski ambulanti. Poleg rednega dela v ortodontski ambulanti je 8 let opravljal delo vodje zobozdravstvenih asistentov in leta 2014 uspešno končal izredni študij in diplomiral na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, smer zdravstvena nega. Svoje znanje zobnega asistenta je nadgradil leta 2012, ko je na Stomatološki kliniki v Ljubljani opravil izpit nacionalne poklicne kvalifikacije, smer zobozdravstveni asistent. Redno se izobražuje na strokovnih srečanjih in delavnicah za zobne asistente ter na področju preventive in ustne higiene. Udeležuje se strokovnih ortodontskih srečanj, saj je za delo asistenta v specialistični ortodontski ambulanti pomembno dobro poznavanje strokovnega področja. Z ortodontom Juretom Volkom uspešno sodeluje že več kot 12 let.